Zakres usług - Moon Projekt

Skip to main content

Zakes usług

wykonujemy projekty budowlane oraz wykonawcze(bud. mieszkaniowe, przemysłowe, rolnicze, itp)
przygotowujemy dokumenty niezbędne douzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
służymy doradztwem technicznym w zakresie prawa budowlanego, warunków technicznychoraz innych aktów prawnych dotyczących budownictwa.
prowadzimy książki obiektów budowlanych oraz stały dozór techniczny nieruchomości(kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych (roczne, półroczne oraz pięcioletnie)
wykonujemy oceny oraz ekspertyzytechniczne obiektów oraz robót budowlanych
wykonujemy inwentaryzacje techniczne(bud. mieszkalne, przemysłowe, rolnicze, zabytkowe, itp)
pomagamy przy doprowadzaniu robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem(postępowania legalizacyjne prowadzone przez jednostki nadzoru budowlanego)
przygotowujemy dokumentację elektroniczną wszelkich elementów z blach -ciętych i giętych (szafki metalowe, stojaki, zbiorniki z blach, obudowy maszyn, itp)